Workshopy

Od roku 2016 sa venujem organizácii workshopov so zameraním na obohatenie si zručností v Pythone, MicroPythone a hardvéri. Za ten čas som pracoval s malými deťmi (od veku 8 rokov), študentmi i pracujúcimi. Špeciálny druh kurzov organizujem pre učiteľov, kde preberáme možnosti využitia hardvéru na vyučovacích hodinách.

Workshopy pre učiteľov

Mnoho učiteľov sa obáva komplikovanosti vyučovania hardvéru, a to pritom úplne zbytočne. Rozsvietiť LED pásik, odmerať teplotu či dokonca naprogramovať si vlastného robota sa v skutočnosti dá naučiť v priebehu niekoľkých vyučovacích hodín. Ukážeme si, aké jednoduché je začať s hardvérom, ktoré mikroprocesory sú najlepšie pre výučbu a ako do informatiky zakomponovať fyziku alebo biológiu. Ak máte záujem o zorganizovanie workshopu aj vo vašom meste, neváhajte ma kedykoľvek kontaktovať.

Zorganizovanie workshopu

V prípade záujmu o workshop ma neváhajte kontaktovať. Minimálna dĺžka workshopu je 120 minút (programovanie animácii na LED pásiku, meranie teploty, meranie množstva svetla a bezdrátová komunikácia cez WiFi).

Pre detailnejšie porozumenie daného hardvéru je vhodný dlhší workshop (3 až 4 hodiny).

Témy workshopov:

 • MicroPython a NodeMCU pre začiatočníkov
 • MicroPython a NodeMCU pre učiteľov
 • Blockly a micro:bit pre učiteľov
 • MicroPython a WiFi pre Internet vecí
 • Micro:bit wearable - LEDky na oblečení
 • Valentínsky workshop s LEDkami

Niektoré zo zorganizovaných workshopov

 • Python meetup Bratislava v Progressbar, BA (Január 2017)
 • Učiteľský workshop na PyCon Slovakia FIIT STU (Marec 2017)
 • Hardvérový workshop vo Fablabe, Bratislava (Apríl 2017)
 • microPython @OSS Weekend conference (Jún 2017)
 • Hardvérový workshop pre učiteľov na Gymnáziu Jura Hronca (Jún 2017)
 • Detský letný tábor na FMFI (MATFYZ), Univerzita Komenského (Júl 2017)
 • Séria workshop meetupov vo FabLabe, Bratislava (Október, November a December 2017)