Projekty

Učíme s Hardvérom

Projektom Učíme s Hardvérom chceme vniesť do vyučovania informatiky na základných a stredných školách také praktické úlohy, ktoré žiakom ukážu zaujímavé možnosti využitia informatiky a vďaka ktorým sa žiaci sami začnú zaujímať o rozvíjanie svojich informatických zručností.

Dosiahnuť to chceme tvorbou hardvérových projektov, ktoré žiakov zaujmú a motivujú. A prečo by žiaci chceli sami robiť hardvérové projekty? “Jéj, ono to bliká!” je zvolanie, ktoré je počuť často počas našich hodín a ktoré podľa nás symbolizuje motiváciu žiaka hravo tvoriť. Pomôže nám pri tom edukačná doska micro:bit, ktorú vo Veľkej Británii navrhli špeciálne pre 11 ročné deti a k tomu vytvorili množstvo učebných materiálov a návodov.SPy o.z. a PyCon Slovensko

PyCon SK je najväčším stretnutie Python komunity na Slovensku a organizujeme ho každoročne v marci.

Viac o SPy a PyConSK sa dozvieš z tohto Lightning Talku :-)

Festiaval Atmosféra

Atmosféra je najlúžasnejším malým festivalom na Slovensku :-) Vidíme sa prvý augustový víkend na lúke v Hontianskych Nemciach :-)

Hardvér a Elektronika

V nimulosti som sa venoval vývoju prototypov hardvéru, a to najmä týmito technológiami: návrh a výroba vnorených systémov - výber súčiastok, návrh DPS (Eagle), osádzanie a testovanie DPS, 3D návrh plastových obalov (CAD softvér), 3D tlač, programovanie mikroprocesorov v oblastia výroby LED panelov, účelových zariadení pre zdravotnícky sektor a elektronickej pomôcke pre nevidiacich BatSuite.

Ďalšie Projekty

  • MicroPython.sk - Portál obsahujúci návody na MicroPython a NodeMCU
  • Kávovar (Resco MADHack hackhaton) - IoT projekt s cieľom automatizovať prípravu rannej kávy či čaju
  • StaráSmaltovňa (Spoluzakladajúci člen)
  • AllForJan - Sentinel - Projekt na analýzu históre využívania poľnohospodárskej pôdy pomocou satelitných snímkov Sentinel